Zemné práce na úseku diaľnice

Zemné práce na úseku diaľnice

Firma JANSTAV sa podieľa aj na výstavbe dialnice, ako subdodávateľ stavby. Stroje JCB vyrovnávajú terén na násypoch, vykonávajú svahovanie a ostatné zemné práce podľa projektovej dokumentácie.