Výstavba obecného vodojemu v obci Víťaz

Výstavba obecného vodojemu v obci Víťaz

Územný pláv obce Víťaz z roku 2010 zahŕňa výstavbu obecného vodojemu. Táto požiadavka bola zrealizovaná, pričom jedným so subdodávateľov prác bola aj naša firma. Poskytli sme výkopovú techniku a nákladné vozidlá na dovoz štrku a iných materiálov. Realizovali sme aj konečnú úpravu terénu po ukončení výstavby.